Kısa ve Anlaşılır Salt Bilgi İçerir.

Renkli Doppler Ultrasonografi

RENKLİ DOPPLER ULTRASONOGRAFİ NEDİR?

Sesin hareket eden yapılardan yansırken frekans değişikliği göstermesi temeline dayanan bu yöntem ile damarsal yapılardaki akım incelenir.

Akım bilgisi,akımın transdusere olan ve yönü ve hızına göre renklendirilip, B-Mod denilen gri skaladaki damar görüntüsünün içine yerleştirilirse renkli Doppler görüntüleme elde edilir.

Grafik şeklinde Doppler spekturumu kullanılarak akım hızları ölçülür, akım tipleri saptanır.

DOPPLER ULTRASONOGRAFİ İLE HANGİ İNCELEMELER YAPILIR?

Arteriyel (atardamar) ve venöz (toplardamar) yapıların incelenmesinde (örneğin boyun damarları-karotis ve vertebral arterler,ekstremite-kol, bacak -arter-venleri, böbrek arterleri, karaciğer ve portal sistem vb);skrotumda varikosel araştırmasında;meme, testis, tiroid, paratiroid, lenf bezleri ve yumuşak doku gibi yüzeyel yapılar ile parankimal organlarda oluşan tümoral ve iltihabi oluşumların damarlanmasının incelenmesinde kullanılır.

Damarsal yapılarda tıkanıklığı, venöz kapak yetmezliğini, renal arter stenozunu saptanmasını sağlar.

Gebelikte 20.haftadan itibaren umbilikal arterde ve fetal organlarda yapılan Doppler incelemeleri fetusta gelişme geriliği veya fetal distress olup olmadığı hakkında bilgi verir.

Jinekolojik tümörlerde transvaginal olarak yapılan Doppler incelemesi tümörün iyi veya kötü huylu olup olmadığı hakkında bilgi verir.

Ektopik gebelik (dış gebelik), over torsiyonu hakkında bilgi verir.

Transplante organlarda perfüzyonun değerlendirilmesini sağlar.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

A- B- C- D- E- F- G- H- I- K- L- M- N- O- P- R- S- T- U- V- Y- Z