Kısa ve Anlaşılır Salt Bilgi İçerir.

Gliablastome Nedir

Gliablastome malesef beyin tümörleri arasında en kötü tip olarak görülür.

glioblastome multiforme
Tekrarlaması halinde ilk seçenek ameliyattır. Glioblastome multiforme primer beyin tümorlerinin %27.7 sini oluşturur. 1980 öncesi ortalama surviv 4-6 ay olarak bildirilmesine ragmen tek tük yayınlarda uzun sure yaşayan glioblastome multiforme olgular bildirilmiştir. Son on yılda anestezi tekniklerinin duzelmesi kortikosteroidin gündeme gelmesi yeni görüntüleme yöntemlerinin ortaya çıkması operasyon mikroskopisi ve ultrasonik aspirator, laser gibi kolaylaştırıcı tekniklerle bu tür hastalarda daha radikal cerrahi girişim uygulanmışve bunun sonucunda da morbidite ve mortalite oldukca azalmıştır. Böylece glioblastoma multiformeli hastalarda uzun sureli surviv gündemegelmiş ve bu konudaki yayınlar 1980 sonrası hızla artmıştır.Radioterapi.kemoterapi ve immunoterapi survivi daha daarttırmıştır.

GLIOBLASTOMA MULTiFORMELi HASTALARDA UZUN SURVİV
LONG-TERM SURVIVAL WITH GLIOBLASTOMA MULTIFORME
Tansu Mertol. Süleyman içke. Metin GÜner. Ümit AcarDokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Türk Noro Şirürji Dergisi

1 yorum:

  1. Kansertakip.com:

    Gliablastome malesef beyin tümörleri arasında en kötü tip olarak görülür... Gliablastome tipinde hali hazırda tıp dünyası kesin bir çözüm üretebilmiş değildir. Ortalama hayat beklentisi tüm dünyada bir yıl civarıdır. Bu değerli arkadaş, siz değerli arkadaşa nanik mi yapıyor yoksa değerli bilgisi 1980'de mi geziyor? Ayrıca site tasarımı gayet başarısız.

    YanıtlaSil

A- B- C- D- E- F- G- H- I- K- L- M- N- O- P- R- S- T- U- V- Y- Z